Skip to main content

8/2024
Powołanie członków Zarządu Lubawa S.A. na kolejną kadencję


  • Raport bieżący nr: 8/2024
  • Data: 22/05/2024 21:09
  • Powołanie członków Zarządu Lubawa S.A. na kolejną kadencję
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA S.A. [Spółka, Emitent] podaje do publicznej wiadomości informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta w dniu dzisiejszym, na kolejną kadencję, do Zarządu Spółki powołani zostali:

- Pan Przemysław Zasztowt – na funkcję Członka Zarządu, na wspólną trzyletnią kadencję,
- Pan Jacek Wilczewski – na funkcję Członka Zarządu, na wspólną trzyletnią kadencję.

Uchwały o powołaniu powyższych członków Zarządu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, w związku z powyższym od tego dnia Zarząd Emitenta będzie kontynuował działanie w składzie:

- Pan Przemysław Zasztowt – Członek Zarządu,
- Pan Jacek Wilczewski – Członek Zarządu.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej powołanych członków Zarządu Spółki:

Pan Przemysław Zasztowt

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku Zarządzanie i Marketing. Specjalizuje się w controllingu, zarządzaniu procesami produkcyjnymi i rozwojowymi oraz optymalizacji. Od 2017 r. do chwili obecnej pracował w strukturach Lubawa S.A. na stanowiskach związanych zarówno z procesami produkcyjnymi, controllingiem jak i nadzorem nad procesami Spółki, od 2023 r. Członek Zarządu Emitenta.

W latach 2016-2017 pracował w Helgesen Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Od roku 2006 do 2016 pracował w Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o. w Ostaszewie pod Toruniem biorąc udział w realizacji inwestycji typu green-field. W latach 2004-2006 pracował w Elana S.A./Boryszew S.A., a w latach 2002-2004 pracował w Ergis S.A. w Wąbrzeźnie.

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Przemysław Zasztowt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Przemysław Zasztowt nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Wilczewski

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Informatyki, specjalizacja Inżynieria Oprogramowania oraz DePaul University w Chicago [Master of Science in Computer Science].

Od roku 2005 do chwili obecnej pracuje w Lubawa SA, kolejno na stanowiskach Konstruktor [2005 – 2011], Kierownik Działu Badań i Rozwoju [2012 – 2016], Dyrektor Działu Badań i Rozwoju [2016 - 2022] oraz Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Lubawa SA [2022 – 2023], od 2023 r. Członek Zarządu Emitenta.

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Jacek Wilczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Jacek Wilczewski nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].