Skip to main content
  • Akcjonariat
    Silver Hexarion
  • Silver Hexarion
    Pozostali akcjonariusze
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Silver Hexarion 71 599 474 47,65% 71 599 474 47,65%
Pozostali akcjonariusze 78 670 526 52,35% 78 670 526 52,35%
Razem 150 270 000 100,00% 150 270 000 100,00%