Skip to main content
Lubawa S.A.
Ekspert w dziedzinie produkcji osłon balistycznych, kamizelek kuloodpornych, namiotów oraz specjalistycznych tkanin powlekanych. Spółka specjalizuje się również w systemach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ogólnie pojmowane bezpieczeństwo, jak również zapewnienie ochrony granic i terytoriów jest jednym z zasadniczych priorytetów każdego państwa. Opracowanie, produkcja i dostawy produktów i technologii gotowych sprostać tym celom jest wyzwaniem dla Lubawa S.A.. Spółka realizuje zamówienia dla służb mundurowych - wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Lubawa S.A. jest uznanym, znaczącym i aktywnym uczestnikiem rynku także w branży produktów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracowników, produktów turystycznych i sprzętu ratowniczego oraz przeciwpowodziowego.
Profil Lubawa
Ochrona i bezpieczeństwo
lubawa.com.pl
Przemysław Zasztowt
Członek Zarządu
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Ekonomii i Zarządzania o kierunku Zarządzanie i Marketing. Specjalizuje się w controllingu, zarządzaniu procesami produkcyjnymi i rozwojowymi oraz optymalizacji. Od 2017 r. do chwili obecnej pracował w strukturach Lubawa S.A. na stanowiskach związanych zarówno z procesami produkcyjnymi, controllingiem jak i nadzorem nad procesami Spółki.

W latach 2016-2017 pracował w Helgesen Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Od roku 2006 do 2016 pracował w Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o. w Ostaszewie pod Toruniem biorąc udział w realizacji inwestycji typu green-field. W latach 2004-2006 pracował w Elana S.A./Boryszew S.A., a w latach 2002-2004 pracował w Ergis S.A. w Wąbrzeźnie.

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Przemysław Zasztowt nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Przemysław Zasztowt nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jacek Wilczewski
Członek Zarządu
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Wydział Informatyki, specjalizacja Inżynieria Oprogramowania oraz DePaul University w Chicago (Master of Science in Computer Science).

Od roku 2005 do chwili obecnej pracuje Lubawa SA, kolejno na stanowiskach Konstruktor (2005 – 2011), Kierownik Działu Badań i Rozwoju (2012 – 2016), Dyrektor Działu Badań i Rozwoju (2016 - 2022) oraz Dyrektor Centrum Badawczo – Rozwojowego Lubawa SA (2022 – 2023).

Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiotach konkurencyjnych do działalności Spółki:

Pan Jacek Wilczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim oraz nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Pan Jacek Wilczewski nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Profil Lubawa
Andrzej Tadeusz Kowalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Andrzej Tadeusz Kowalski jest absolwentem WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Lubuski), kierunek matematyka, absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu – Master of Business Administration (MBA) w zakresie zarządzania i marketingu, absolwentem ICAN Institute (Kanadyjski Instytut Zarządzania) program Harvard School of Business w zakresie zarządzania, ponadto przeszedł wiele szkoleń podnoszących jego wiedzę między innymi w zakresie: prowadzenia projektów, zarządzania procesem zmian w organizacji, lean management. Pan Andrzej Kowalski posiada wiedzę ekspercką w zakresie procesów zarządzania organizacją oraz procesów sprzedażowo-marketingowych.

W latach 2015 – 2017 pracował jako Dyrektor San Marco Polonia, w latach 2013 – 2014 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w PPG Deco Polska, w latach 2006 – 2012 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu w firmach Malfarb oraz Dyrup Polska, w latach 2002 – 2006 pracował jako Dyrektor Marketingu w firmie Selena, w latach 2001 – 2002 pracował jako Dyrektor Handlowy w firmie MIS, w latach 2000 – 2001 pracował jako Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w firmie Hanka. Pan Andrzej Kowalski w trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach strategicznych dotyczących organizacji, miedzy innymi posiada szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie: budowania długoletnich strategii dla organizacji, optymalizacji procesów zarządczych oraz procesów sprzedażowo-marketingowych, procesu budżetowania, planowania oraz egzekucji działań w organizacji, procesu HR.

Pan Andrzej Kowalski nie wykonuje działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, czy też jako członek organu spółki kapitałowej oraz innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Andrzej Tadeusz Kowalski nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Paweł Kois
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania o specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois jest specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.

W latach 2000-2005 pracował w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 2005 roku Pan Paweł Kois jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o. Od lipca 2005 do listopada 2008 oraz od czerwca 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. a w okresie listopad 2008 do kwietnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu w Miranda Sp. z o.o. Pan Paweł Kois od lipca 2005 roku jest Dyrektorem Finansowym w Effect-System S.A., w okresie luty 2008 – marzec 2011 był Dyrektorem Finansowym w ZPH Litex. Od marca 2011 r. sprawuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Litex Promo Sp. z o.o. Od czerwca 2011 do października 2017 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. Od czerwca 2019 r.
Prezes Zarządu Eurobrands Sp. z o.o.

Informacja o innej działalności nowego członka Rady Nadzorczej, a w tym w szczególności w uczestniczenia lub pełnienia funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki: Pan Paweł Kois nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Paweł Kois nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Paweł Litwin
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność zarządzanie finansami. Absolwent 2-letnich studiów podyplomowych MBA Przedsiębiorczość na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję:
- Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008,
- Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012,
- Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku,
- Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 25/11/2011.

Piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011.

Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
Łukasz Litwin
Sekretarz Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania (specjalizacja: finanse) Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

Pan Łukasz Litwin od 2005 roku pracuje w strukturach LITEX Service Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta w spółce Miranda Sp. z o.o.

Od 2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Miranda Sp. z o.o., do 2015 r. pełnił funkcję prokurenta w Miranda sp. z o.o.

Pan Łukasz Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.
Mieczysław Cieniuch
Członek Rady Nadzorczej
Pan Mieczysław Cieniuch w 1974 r. po uzyskaniu matury, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po zakończeniu studiów kontynuował zawodową służbę wojskową w różnych jednostkach w kraju i po za granicami państwa. Do 1999r. służył w wielu jednostkach liniowych na stanowiskach dowódczych i sztabowych od stanowiska dowódcy plutonu do stanowiska dowódcy dywizji zmechanizowanej. W tym okresie awansował od stopnia podporucznika do stopnia generała brygady. Treścią jego działalności zawodowej było kierowanie zespołami ludzkimi od kilkudziesięciu do kilku tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych w celu realizacji misji poszczególnych jednostek i sztabów na szczeblach taktycznych i operacyjnych wojska. Opracowywał systemy szkoleniowe oraz odpowiadał za zdolność do realizacji zadań poszczególnych jednostek wojsk pancernych i zmechanizowanych.

W 1999 r. został skierowany do dalszej służby w Sztabie Generalnym W.P. gdzie, z przerwami służył do 2013 r. W czasie służby w SGWP zajmował się planowaniem strategicznym, planowaniem rozwoju Sił Zbrojnych a także planowaniem operacji poza granicami kraju. W latach 2006 - 2009 był polskim stałym przedstawicielem wojskowym przy Komitetach Woskowych NATO i UE w Brukseli. W 2010 r. został powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego z kadencją do 2013 r. Po zakończeniu kadencji na stanowisku szefa SGWP w 2013r.przeszedł w stan spoczynku. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i został powołany na stanowisko ambasadora RP w Ankarze. Placówką w Turcji kierował do końca 2016 r. a w 2017 r. przeszedł na emeryturę.

Pan Mieczysław Cieniuch jest absolwentem kilku uczelni polskich i zagranicznych. Ukończył m.in. Uniwersytety obrony w FR i USA, studia podyplomowe odbył w USA. Obszary jego zainteresowania zawodowego to planowanie strategiczne i operacyjne na szczeblu państwa, dyplomacja na obszarach konfliktów zbrojnych. W czasie swojej aktywności zawodowej ukończył również wiele kursów specjalistycznych w zakresie organizacji i wyposażania Sił Zbrojnych.

Informacja o innej działalności nowego członka Rady Nadzorczej, a w tym w szczególności w uczestniczenia lub pełnienia funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki: Pan Mieczysław Cieniuch nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Mieczysław Cieniuch nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Komitet Audytu

Skład Komitetu Audytu
Mieczysław Cieniuch - przewodniczący Komitetu Audytu,
Andrzej Kowalski,
Paweł Kois
Kryteria niezależności spełniają
Mieczysław Cieniuch - przewodniczący Komitetu Audytu,
Andrzej Kowalski,
Kompetencje Komitetu
Komitet sprawuje funkcje konsultacyjno-doradcze, czuwając przede wszystkim nad wyborem podmiotów dokonujących badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki i ich niezależnością oraz pośrednicząc w komunikacji pomiędzy takimi podmiotami a Spółką.

Kompetencje Komitetu Audytu określa Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawa o biegłych rewidentach.

Komitet może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach finansowych dotyczących Spółki oraz występować do Rady Nadzorczej i Zarządu z wnioskami i inicjatywami.