Kalendarium

  • 2021-04-29
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 rok

  • 2021-05-27
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku

  • 2021-09-16
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

  • 2021-11-25
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku