10/2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lubawa S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.


  • Raport bieżący nr: 10/2022
  • Data: 24/06/2022 17:51
  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lubawa S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce:

- STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 6,93 % głosów obecnych na ZWZ i 3,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

- SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED - 71.599.474 głosów stanowiących 92,4 % głosów obecnych na ZWZ i 47,65 % głosów w ogólnej liczbie głosów.
Szczegółowa podstawa prawna: