Skip to main content

15/2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę zestawu minersko-rozpoznawczego


  • Raport bieżący nr: 15/2024
  • Data: 05/07/2024 14:12
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę zestawu minersko-rozpoznawczego
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lubawa S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym 2 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Warszawie [Zamawiający], poinformowała Emitenta o dokonaniu wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr W/25/2024 na dostawę zestawów minersko-rozpoznawczych w latach 2024-2027. Zamawiający podpisze z Emitentem, umowę na dostawę zestawów minersko-rozpoznawczych w łącznej maksymalnej wartości 42.929.722 zł netto.

Umowa zostanie podpisana w terminie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych. O podpisaniu umowy Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Ze względu na wysoką łączną wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.