• Start
  • 2016
  • Lubawa S.A. z kolejnymi kontraktami

Lubawa S.A. z kolejnymi kontraktami

W wyniku wygranych postępowań przetargowych Lubawa S.A. zrealizuje kolejne dostawy sprzętu specjalistycznego dla służb mundurowych.

Na podstawie podpisanej 9 listopada umowy, Spółka zrealizuje zamówienie na rzecz 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie. Przedmiotem kontraktu są kombinezony do pracy w wodzie, wykorzystywane m. in. w akcjach ratowniczych, cechujące się wodoszczelnością i niezatapialnością. Zamówienie zakłada dostawę części gwarantowanej (600 szt.) oraz opcjonalnej (200 szt.) o łącznej wartości 3,1 mln PLN brutto.

Również na rzecz 2RBLog Lubawa S.A. zrealizuje dostawę łodzi jednoosobowych, przeznaczonych do bezpiecznego pływania po wodach śródlądowych i w przybrzeżnej strefie morza. Zamówienie składające się z części gwarantowanej (250 szt.) i opcjonalnej (200 szt.) opiewa na łączną kwotę 900 tys. PLN brutto. Oba zamówienia na rzecz 2RBLog zostaną zrealizowane do 16 grudnia br.

10 listopada miało także miejsce podpisanie umowy dotyczącej dostawy wyposażenia do zestawu do masowej dekontaminacji dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 2,8 mln PLN, natomiast termin realizacji upływa 15 grudnia br. W przetargu Lubawa S.A. brała udział w konsorcjum z firmą PZM WIMET, producentem m. in. części do pojazdów mechanicznych, wyrobów hydraulicznych oraz wyposażenia obiektów specjalnych.