Aktualności

Skonsolidowane przychody Lubawy narastająco po III kw. wyniosły 186,8 mln zł i wzrosły o 3% rdr. Wysoka sprzedaż w segmencie tkanin, a także udane prace optymalizacyjne przełożyły się na ponad 29 mln zł zysku netto, co jest rekordowym wynikiem w historii Grupy za ten okres roku.
Od stycznia do czerwca Grupa Lubawa wypracowała 144,5 mln zł (+2% rdr) skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 25,8 mln zł zysku netto (+65% rdr).
Grupa Lubawa została Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety tygodnika POLITYKA, a także nagrody dla projektów i działań wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), za projekty zwiększające efektywność korzystania z zasobów wodnych wpisanych w politykę środowiskową oraz system zarządzania ryzykiem. Cieszymy się, że nasze działania są widoczne dla innych, a przede wszystkim pozytywnie oceniane.