Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Biegły Rewident

BIEGŁY REWIDENT REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.. 80-137 Gdańsk, ul. Starodworska 1 KRS: 0000003104; NIP: 5840454183; REGON: 190389884 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Firma audytorska wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101 Lubawa S.A. informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Spółka nie ustalała dodatkowych reguł dotyczących powyższego zagadnienia.