Kalendarium

  • 2020-04-29
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok

  • 2020-05-26
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku

  • 2020-09-17
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

  • 2020-11-24
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku