• Start
 • 2016
 • 09/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2016 r.
 • 09/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2016 r.


  • PDF PDF
  • Raport bieżący nr 09/2016

   Data: 27.06.2016 r. - 13:28

   Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2016 r.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A., dotyczące rozliczenia roku 2015, które odbyło się dnia 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

  Dokument z głosowanymi, a w tym podjętymi uchwałami stanowi załącznik do niniejszego raportu.