• Start
 • 2018
 • 04/2018
  Zamówienie dla Lubawa USA w postępowaniu na system kamuflażu dla armii USA
 • 04/2018
  Zamówienie dla Lubawa USA w postępowaniu na system kamuflażu dla armii USA


  • Raport bieżący nr 04/2018

   Data: 27.04.2018 r. - 00:50

   Zamówienie dla Lubawa USA w postępowaniu na system kamuflażu dla armii USA


  Art. 17 ust. 1 MAR

  Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta – Lubawa USA – o przyjęciu do realizacji w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godzinach nocnych czasu polskiego, otrzymanego zamówienia na system kamuflażu multi-spektralnego od HDT Global, partnera Lubawy USA w konsorcjum w ramach postępowania przetargowego na systemy maskowania dla armii USA.

  Otrzymane zamówienie opiewa na 468 tys. USD netto i jest pierwszym zamówieniem realizowanym w ramach ostatniej fazy (CCP - Competitive Prototyping Phase) przetargu na wieloletnie dostawy systemu kamuflażu multi-spektralnego dla armii USA. Otrzymanie zamówienia potwierdza wybór HDT Global działającego w konsorcjum z Lubawą USA do ostatniej fazy przedmiotowego przetargu. W zależności od przebiegu postępowania możliwe są dalsze zamówienia, w ramach CCP.

  W CCP bierze udział trzech oferentów, z których jednym jest firma HDT Global, działająca w konsorcjum z Lubawą USA. Lubawa USA jest podmiotem, który dostarcza, opatentowaną technologię multi-spektralnego kamuflażu. W ramach CCP Lubawa USA dostarczy systemy maskowania wyprodukowane w spółce zależnej Emitenta – Miranda sp. z o.o. Faza CPP ma zostać zakończona do końca bieżącego roku wyborem jednego oferenta. W przypadku wyboru HDT Global w konsorcjum z Lubawa USA i pod warunkiem ustalenia między stronami (HDT Global i Lubawa USA) szczegółowych warunków współpracy (negocjacje w tej materii zostaną podjęte w najbliższych dniach) rozpocznie się docelowa faza produkcyjna. W fazie produkcyjnej przewidywane jest dostarczenie armii USA kamuflażu o wartości 480 mln USD w ciągu 10 lat, począwszy od 2019 r. Założeniem jest, że przy spełnieniu ww. warunków tj. wyłonienia HDT Global jako zwycięzcy fazy CPP i ustalenia warunków dalszej współpracy z Lubawa USA, produkcja systemów maskujących będzie realizowana przez HDT Global na terenie USA, na licencji udzielonej przez Lubawa USA. Przewidywane jest, że przychodem Lubawa USA, a co za tym idzie Grupy Lubawa, w fazie produkcyjnej będą opłaty licencyjne od HDT Global, będącego bezpośrednią stroną umowy z armią USA. Dokładna wysokość ewentualnych przyszłych opłat licencyjnych będzie objęta planowanymi w fazie CCP negocjacjami stron i stanowi tajemnicę handlową.

  Emitent poinformuje o ewentualnych kolejnych zamówieniach w ramach CCP lub o ostatecznym zakończeniu fazy CCP i jej wyniku.

  Emitent uznał powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR ze względu na potwierdzenie wyboru oferty HDT Global i Lubawy USA do ostatniego etapu postępowania na systemy kamuflażu dla armii USA, co może mieć potencjalnie pozytywny wpływ na działalność i wyniki Grupy Lubawa w latach przyszłych, w przypadku wyboru konsorcjum HDT Global i Lubawa USA do fazy produkcyjnej.