• Start
 • 2018
 • 08/2018
  Powołanie Zarządu Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na nową kadencję.
 • 08/2018
  Powołanie Zarządu Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na nową kadencję.


  • Raport bieżący nr 08/2018

   Data: 07.06.2018 r. - 16:59

   Powołanie Zarządu Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na nową kadencję.


  Podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu nowego składu Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

  Dnia 07 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, mając na względzie upływ trzyletniej kadencji Zarządu Spółki, powołała Zarząd Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję.

  Do Zarządu Spółki nowej kadencji powołano Pana Marcina Kubicę i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Zarząd Spółki pozostaje jednoosobowy.

  Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym przebiegu kariery zawodowej członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Pan Marcin Kubica jest radcą prawnym. Jest specjalistą w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz członka zarządu w spółkach: Fresh-Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Instant Food spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Progress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 2005-2006 był członkiem Rady Nadzorczej w Len Spółka Akcyjna oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ Miranda S.A.

  W sierpniu 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A., od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Informacja o innej działalności członka Zarządu Spółki kolejnej kadencji, a w tym w szczególności informacja o uczestnictwie lub pełnieniu funkcji w podmiocie konkurencyjnych do działalności Spółki:

  Pan Marcin Kubica nie uczestniczy, jako wspólnik spółki cywilnej lub wspólnik innej spółki oraz nie wchodzi w skład organów innej spółki kapitałowej, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

  Pan Marcin Kubica nie jest wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.