• Start
 • 2018
 • 16/2018
  Zakończenie postępowania na system kamuflażu dla armii USA – wybór konkurencyjnej oferty
 • 16/2018
  Zakończenie postępowania na system kamuflażu dla armii USA – wybór konkurencyjnej oferty


  • Raport bieżący nr 16/2018

   Data: 25.10.2018 r. - 09:29

   Zakończenie postępowania na system kamuflażu dla armii USA – wybór konkurencyjnej oferty


  Podstawa prawna:

  Zarząd Lubawa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął (od swojej spółki zależnej – Lubawa USA) informację, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na systemy maskowania dla armii USA oferta firmy HDT Global, działającej w konsorcjum z Lubawą USA, nie została wybrana.

  Powyższa informacja oznacza z punktu widzenia Lubawa USA zakończenie ostatniej fazy (CCP - Competitive Prototyping Phase) przetargu na dostawy systemu kamuflażu multi-spektralnego dla armii USA, o której rozpoczęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 27 kwietnia b.r. W fazie tej jednym z trzech oferentów była firma HDT Global w konsorcjum ze spółką Lubawa USA.

  Emitent uznał powyższą informację za spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR ze względu na zakończenie istotnej procedury przetargowej, o której przebiegu Emitent wcześniej informował.