• Start
 • 2018
 • 18/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
 • 18/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 r.


  • Raport bieżący nr 18/2018

   Data: 09.11.2018 r. - 17:01

   Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za pierwsze trzy kwartały 2018 r., czyli okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód netto ze sprzedaży wyniósł 172,4 mln zł wobec 171,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 1% rdr.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł wobec 9,2 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi spadek o 38% rdr.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 1,9 mln zł wobec 4,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi spadek o 57% rdr.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód netto ze sprzedaży wyniósł 17,3 mln zł wobec 16,0 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co stanowi wzrost o 8% rdr.

  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -7,3 mln zł wobec straty -3,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 r.

  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -5,8 mln zł wobec straty -3,4 mln zł przed rokiem.

  Wpływ na niższe wyniki skonsolidowane miały przede wszystkim wyniki jednostkowe Lubawa S.A., które przełożyły się na sytuację w Grupie. Na poziomie jednostkowym słabszy wynik był rezultatem mniej korzystnej struktury zamówień w pierwszych trzech kwartałach i przesunięcia rozstrzygnięcia, a co za tym idzie realizacji, kluczowych dla wyników Emitenta przetargów na IV kw. br.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównawczego.