• Start
 • 2018
 • 19/2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert wykonawców w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji
 • 19/2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert wykonawców w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji


  • Raport bieżący nr 19/2018

   Data: 21.12.2018 r. - 18:27

   Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert wykonawców w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji


  Podstawa prawna:

  Zarząd Lubawa S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Komenda Główna Policji (Zamawiający) dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert Wykonawców w postępowaniu: „Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej”, numer postępowania 274/Cut/18/TJ/PMP. Wśród trzech złożonych ofert Zamawiający wybrał dwie oferty, w tym ofertę Emitenta.

  W wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający podpisze z wybranymi Wykonawcami, w tym z Emitentem, umowy ramowe, zgodnie z art. 99 ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp), zapraszając ich do składania ofert, zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 9 ustawy Pzp. W wyniku wyboru powyższych ofert zostaną podpisane umowy wykonawcze.

  Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie postępowania nie jest znana wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana w wyniku podpisanej umowy ramowej. Całkowita wartość umów wykonawczych będzie wynikiem rozstrzygnięcia ofert na podstawie umowy ramowej w maksymalnej górnej granicy złożonej przez Emitenta oferty to jest 29,4 mln zł za 20 tys. kpl. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych.

  Ze względu na wysoką wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

  O dalszym przebiegu postępowania Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.