• Start
 • 2019
 • 5/2019
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP
 • 5/2019
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP


  • Raport bieżący nr 5/2019

   Data: 28.02.2019 r. - 17:09

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., informuje o publikacji przez Komendę Główną Policji, w dniu dzisiejszym, ogłoszenia nr 2019/S 042-095160 o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: "Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej", numer postępowania 274/Cut/18/TJ/PMP. Zamówienia w maksymalnej kwocie 37 mln zł netto udzielono w formie umów ramowych, przy czym umowy ramowe na realizację podpisano z dwoma podmiotami, w tym z Emitentem. Przedmiotowe umowy ramowe nie stanowią ze strony zamawiającego wiążącego zobowiązania do złożenia zamówień i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawców.

  Emitent informuje jednocześnie, że rozpoczął realizację pierwszego zamówienia częściowego kamizelek kuloodpornych kamuflowanych na kwotę 2,3 mln zł netto, co oznacza faktyczną aktywację udzielonego zamówienia.

  Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie nie jest znana wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana w wyniku postępowania. Całkowita wartość ofert i umów wykonawczych będzie wynikiem złożonych zamówień częściowych.

  Ze względu na wysoką możliwą maksymalną wartość zamówień, informacja o publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

  O dalszych zamówieniach w ramach powyższego postępowania Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.