• Start
 • 2019
 • 11/2019
  Podpisanie umowy o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL
 • 11/2019
  Podpisanie umowy o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL


  • Raport bieżący nr 11/2019

   Data: 21.05.2019 r. - 13:57

   Podpisanie umowy o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd Lubawa S.A. (Lubawa, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r., informuje, że w dniu 21 maja 2019 roku podpisał ze spółką Isabella Holding Vejle A/S (Isabella Holding) umowę kupna-sprzedaży (Umowa) przez Emitenta 49% udziałów w Isabella PL Sp. z o.o. (Isabella PL) za cenę 5,99 mln zł. W wyniku transakcji Lubawa zbyła wszystkie posiadane udziały w Isabella PL, a Isabella Holding stała się jej jedynym udziałowcem.

  W związku z powyższym, Emitent informuje, że w księgach rachunkowych Lubawy wartość udziałów Isabella PL, które zostały zbyte, wynosiła 830,75 tys. zł. Oznacza to, że dokonanie transakcji, o której mowa powyżej, będzie miało jednorazowy pozytywny wpływ na wynik jednostkowy Emitenta i skonsolidowany wynik Grupy Lubawa za II kw. 2019 roku w wysokości ok. 5,16 mln zł.

  Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotny, pozytywny wpływ przedmiotowej transakcji na wyniki Emitenta.