• Start
 • 2019
 • 14/2019
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
 • 14/2019
  Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.


  • Raport bieżący nr 14/2019

   Data: 28.06.2019 r. - 19:50

   Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., dotyczące rozliczenia roku 2018, które odbyło się dnia 28 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (…).


  PDF Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. Pobierz