• Start
 • 2019
 • 22/2019
  Udzielone w listopadzie zamówienie na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej
 • 22/2019
  Udzielone w listopadzie zamówienie na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej


  • Raport bieżący nr 22/2019

   Data: 02.12.2019 r. - 14:18

   Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2019 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., 8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz 16/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., przekazuje informację o otrzymanym w listopadzie 2019 r. zamówieniu na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP na podstawie umowy ramowej:

  - 4 listopada, podpisano umowę wykonawczą na 1000 kamizelek na kwotę 1,2 mln zł netto.

  W związku z powyższym, łącznie z zamówieniami o których Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., 8/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz 16/2019 z dnia 1 lipca 2019 r., zamówiona do tej pory na podstawie umowy ramowej liczba kamizelek wyniosła 6 tys. szt. w łącznej wartości netto 7,2 mln zł.

  Emitent zwraca uwagę, że na obecnym etapie nie jest znana docelowa wielkość sprzedaży, jaka będzie zrealizowana na podstawie umowy ramowej. Całkowita wartość ofert i umów wykonawczych będzie wynikiem złożonych zamówień częściowych.

  Jeśli w kolejnych miesiącach Emitent otrzyma kolejne zamówienia na podstawie przedmiotowej umowy ramowej, Spółka będzie informować o otrzymanych zamówieniach stosownymi raportami bieżącymi, podsumowując zamówienia otrzymane w danym miesiącu. Spółka nie będzie publikować raportów po miesiącach, w których nie otrzyma zamówień.