• Start
 • 2019
 • 23/2019
  Publikacja strategii Grupy Lubawa na lata 2019-2026
 • 23/2019
  Publikacja strategii Grupy Lubawa na lata 2019-2026


  • Raport bieżący nr 23/2019

   Data: 20.12.2019 r. - 17:22

   Publikacja strategii Grupy Lubawa na lata 2019-2026


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął do publikacji podsumowanie głównych kierunków strategicznych Grupy Kapitałowej Lubawa (GKL), opracowanych w ramach prac nad strategią prowadzonych w Grupie. Dokument stanowiący streszczenie strategii GKL jest załącznikiem do niniejszego raportu. Przedstawione w nim informacje i strategiczne kierunki rozwoju GKL, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy wyników finansowych.

  • PDF
  • STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA (GKL) (STRESZCZENIE)
  • Pobierz ↓