• Start
 • 2020
 • 3/2020
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
 • 3/2020
  Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku


  • Raport bieżący nr 3/2020

   Data: 28.01.2020 r. - 17:48

   Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku


  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  Lubawa S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

  - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 29 kwietnia 2020 roku,
  - Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 26 maja 2020 roku,
  - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 17 września 2020 roku,
  - Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku – 24 listopada 2020 roku.

  Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych… (Rozporządzenie) Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

  Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.