• Start
 • 2020
 • 9/2020/K
  Korekta: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
 • 9/2020/K
  Korekta: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR


  • Raport bieżący nr 9/2020/K

   Data: 17.03.2020 r. - 18:26

   Korekta: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR


  Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  arząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka) informuje, że w raporcie nr 9/2020 opublikowanym w dniu 17 marca 2020 r. omyłkowo wskazano jako składającego powiadomienie Pana Pawła Koisa. W rzeczywistości składającym powiadomienie był Silver Hexarion Holdings Limited, pozostałe przekazane informacje, w tym treść powiadomienia, były prawidłowe.

  Pełna prawidłowa treść korygowanego raportu:

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka) informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. otrzymał powiadomienie od Silver Hexarion Holdings Limited, osoby blisko związanej z Panem Pawłem Koisem – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej (będącym osobą pełniącą obowiązki zarządcze) o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  W załączeniu Spółka przekazuje treść Powiadomienia.

  Osoby reprezentujące Emitenta:
  Marcin Kubica - Prezes Zarządu


  • PDF
  • Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  • Pobierz ↓