• Start
 • 2020
 • 16/2020
  Szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r.
 • 16/2020
  Szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r.


  • Raport bieżący nr 16/2020

   Data: 21.05.2020 r. - 15:38

   Szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za I kwartał 2020 r., tj. za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 78,9 mln zł wobec 70,0 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,9 mln zł ,tj. o 13%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,7 mln zł wobec 5,3 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 9,4 mln zł, tj. o 180%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 12,3 mln zł wobec 3,9 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 8,4 mln zł, tj. o 213%.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 2,4 mln zł wobec 15,5 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 13,1 mln zł, tj. o 85%.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto na sprzedaży wyniósł -3,2 mln zł wobec 1,3 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 4,5 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto wyniósł -2,6 mln zł wobec 1,1 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 3,7 mln zł.

  Poprawa skonsolidowanych wyników jest rezultatem ciągłej pracy nad efektywnością kosztową oraz systematycznego wzrostu sprzedaży i rentowności w segmentach tkanin i materiałów reklamowych zanotowanych w analizowanym okresie. Wpływ na spadek jednostkowych przychodów i wyniku netto miała niższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, wynikająca z mniejszej liczby postępowań przetargowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.