• Start
 • 2020
 • 22/2020
  Osiągniecie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19
 • 22/2020
  Osiągniecie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19


  • Raport bieżący nr 22/2020

   Data: 19.06.2020 r. - 16:49

   Osiągniecie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) informuje, że w wyniku działań podjętych przez Emitenta oraz Zarządy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lubawa, łączna wartość dotychczas pozyskanego przez Grupę Lubawa wsparcia w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19 osiągnęła wartość 4,2 mln PLN, co w istotny sposób wpłynie na poziom kosztów Grupy Kapitałowej w II kwartale 2020 r. i częściowo w III kwartale 2020 r., tym samym będzie to miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej za te okresy.