INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KONTRAHENTÓW


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że;

1. Administratorzy danych osobowych

Administratorami Państwa danych będziemy my: Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz Grupa Kapitałowa Lubawa (dalej będziemy używać skrótu: „Grupa Lubawa”), czyli wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład Grupy Lubawa, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy (dalej będziemy używać skrótu: „Zaufani Partnerzy”). Najczęściej ta współpraca ma na celu zapewnienie Państwu najlepszej obsługi przy realizacji złożonych zamówień oraz wykonywanie różnych badań i działań mających na celu sprawniejsze zarządzanie zasobami i dostosowanie ich do potrzeb naszych kontrahentów.

2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W związku z tym, że Grupa Lubawa oraz Zaufani Partnerzy działają na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego z nich możecie Państwo zwrócić się ze wszelkimi pytaniami. W szczególności uzgodniliśmy, że:

1) jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego,
2) jesteśmy odpowiedzialni wobec Państwa za umożliwienie Państwu wykonywania praw określonych w pkt 6. Mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec wszystkich Administratorów,
3) każdy z Administratorów odpowiedzialny jest za prawidłowość zebranych od Państwa danych, Administrator Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim dba o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego przed dostępem osób nieuprawnionych oraz organizację wewnętrzną zapewniającą najlepszą ochronę.

3. Punkt kontaktowy

Razem, postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej.

- Adres korespondencyjny: Litex Service Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Wspólnie ustaliliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Będziemy przetwarzać dane osobowe:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy lub realizacji zamówienia i wszelkich czynności je poprzedzających,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Państwu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego, a także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia - będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.
e) W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych służących docelowo opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań i otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych, w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowanie działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą oraz prawo do sprzeciwu

a) posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, praw
ch osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora bądź dane kontaktowe podane w pkt. 3
b) niezależnie od postanowień wskazanych wyżej w lit. a, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Administratora bądź dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wskazane w pkt. 3. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
c) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat, przy czym w przypadku odrębnie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia, który został uwzględniony w trybie określonym w pkt. 6 lit. a oraz w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określonym w pkt. 6 lit. b.

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

9. Kto jest administratorem danych?

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy Lubawa, czyli podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Lubawa oraz Zaufani Partnerzy.

Grupa Kapitałowa LUBAWANazwa:

Dane rejestrowe

1.

Litex PROMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000378283
REGON: 02146176200000
NIP: 8971770609

2.

LUBAWA Spółka Akcyjna

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000065741
REGON: 51034912700000
NIP: 7440004276

3.

EFFECT-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000515460
REGON: 02244962200000
NIP: 6141607374

4.

ISABELLA PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000267703
REGON: 28016006300000
NIP: 7441725859

5.

EFFECT-SYSTEM Spółka Akcyjna

ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000057371
REGON: 23091107700000
NIP: 6141506762

6.

LITEX SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000150851
REGON: 00334076500000
NIP: 6220006775

7.

EUROBRANDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000160071
REGON: 89105867600000
NIP:8831645985

8.

MIRANDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek
KRS: 0000135145
REGON: 31108976900000
NIP: 6681712330

9.

Zakład Przemysłu Jedwabniczego „MIRANDA” Spółka Akcyjna w likwidacji

ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek
KRS: 0000027467
REGON: 31018664800000
NIP: 6680000024

10.

MS Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000141245
REGON: 311560505
NIP: 6681814527

11.

Miranda 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000515373
REGON: 02244823200000
NIP: 6141607351

12.

Miranda 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Objazdowa 5A, 57-300 Kłodzko
KRS: 0000516777
REGON: 022454497
NIP: 8831856558

13.

Miranda 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dubowo 2, 16-402 Suwałki
KRS: 0000515670
REGON: 200867170
NIP: 8442353248

14.

Litex ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000086197
REGON: 791015291
NIP: 8442072093

15.

Len S.A. w likwidacji

Ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000006923
REGON: 230518523
NIP: 6140100354

16.

Lubawa Armenia

Charentsavan, Yesayan 1/1, Armenia
TIN02810067

17.

Lubawa USA

1199 North Fairfax Street, 6th Floor,
Alexandria, VA 22314, USA

Zaufani Partnerzy

Nazwa:

Dane rejestrowe

1.

Litwin Stanisław "LITEX" ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 250361425
NIP: 6220104992

2.

ŚWIAT LNU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Nadrzeczna 1/A, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000037171
REGON: 01732302300000
NIP: 5262566337

3.

TASK SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000476966
REGON: 30252989900000
NIP: 6222783945

4.

LIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Armii Krajowej 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000131493
REGON: 25153123700000
NIP: 6222453001

PLIKI COOKIES


 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES


 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry