Letnie Staże

Nie masz jeszcze pomysłu na wakacje?

Rozglądasz się za wakacyjnymi doświadczeniami, które zapewnią Ci efektywne spędzenie czasu?

Przeraża Cię perspektywa straconego lata?

Zainteresuj się naszym programem Letnich Staży i aplikuj teraz, a ta inwestycja wakacyjnego czasu wpłynie na rozwój Twojej przyszłej kariery zawodowej!

Jak to dla Ciebie zorganizowaliśmy?

 • Za udział w Letnim Stażu uczestnik otrzymuje wynagrodzenie
 • Letni Staż może trwać od 2 do 3 miesięcy
 • Programy szkoleniowe Letnich Staży umożliwiają interaktywne wdrożenie uczestnika w zakres działu, którym jest zainteresowany
 • Program Letnich Staży zakłada integrację uczestnika z innymi stażystami
 • Letnie Staże kończą się oceną uczestnika, na podstawie której wystawiane są odpowiednie referencje

Jakie z tego korzyści wynikają dla Ciebie?

 • Wdrożenie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym Grupy
 • Udział w Letnim Stażu to możliwość poznania aktualnej wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności oraz rozwój pożądanych postaw pod nadzorem przygotowanego do tej roli kompetentnego opiekuna
 • W przyszłości przewaga nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę w Grupie Lubawa
 • Otrzymane od nas referencje zwiększają Twoją szansę na sukces w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez innych Pracodawców.

Dla kogo?

 • Letnie Staże przeznaczone są dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych
 • Interesują nas osoby:
  • chcące się rozwijać zawodowo
  • ciekawe nowych wyzwań
  • potrafiące pracować w zespole
  • ambitne, kreatywne, zorganizowane i zmotywowane do działań

Gdzie?

Staże Letnie mogą odbywać się w następujących lokalizacjach:
 • Ostrów Wielkopolski
 • Turek
 • Grudziądz
 • Lubawa
 • Kamienna Góra
Zapraszamy na Staże Letnie do działów:
 • Handlowych
 • Marketingu
 • Logistyki
 • Produkcji
 • Badań i rozwoju
 • Finansów
 • HR
 • IT

Zasady rekrutacji

 • Aplikacje przyjmujemy w sposób ciągły
 • Etapy rekrutacji
  • Wypełnij aplikację on-line
  • Załącz swojego CV
  • Z wybranymi osobami skontaktujmy się telefonicznie, w celu potwierdzenia najważniejszych dla nas informacji
  • Ostatnim etapem rekrutacji jest spotkanie z osobami z działu, do którego aplikujesz
  • Wybranej osobie przedstawimy ofertę odbycia u nas Letniego Stażu
 • Co jest dla nas ważne przy dokonywaniu selekcji aplikacji?
  • Kierunek kształcenia zbliżony do obszaru biznesowego, którym jesteś zainteresowany
  • Aktywności w kołach zainteresowań, działalności sportowej i wolontariacie

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Informacja prawna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż;
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Litex Service Sp. z o.o Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117, REGON: 003340765, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000150851, posiadająca NIP: 6220006775 ,

2) Jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@litexservice.pl

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – rekrutacji

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności spółki z Grupy Kapitałowej LUBAWA, przedsiębiorcy Stanisława Litwina prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LITEX ZPH Stanisław Litwin, Świat Lnu Sp. z o.o., Eurobrands Sp. z o.o., Effect- System Sp. z o.o. Miranda 2 Sp. z o.o, Miranda 4 Sp. z o.o oraz Miranda 5 Sp. z o.o . w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2

8) Niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10) Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.