ZWZA LUBAWA S.A. – 27 czerwca 2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim


Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

06/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 27 czerwca 2014 r.

07/2014 projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

09/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r.

10/2014 Informacja o osobach powołanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r. do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wspólną.

11/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.


PDF Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz

PDF Wzór pełnomocnictwa Pobierz

PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji LUBAWA SA Pobierz