ZWZ LUBAWA S.A. – 28 czerwca 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim


Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

04/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2017 r.

Załącznik do raportu bieżącego nr 04/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

06/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28 czerwca 2017 r.


PDF Wzór pełnomocnictwa Pobierz

PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji LUBAWA SA Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PDF Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pobierz