• Start
 • Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe

 • Dane po audycie, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Wskaźniki Finansowe
  Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 000 85 487 99 099 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270
  Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,65 0,57 1,94 1,64 1,69 1,83 1,84 1,93 1,94
  Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,01 -0,06 0,4 0,05 0,03 0,10 0,02 0,10 0,02
  Cena/zysk (P/E) 71,95 -23,22 1,77 14,00 56,67 10,80 41,50 10,70 42,36
  Płynność bieżąca 7,6 2,7 1,3 1,24 1,56 1,46 1,22 1,23 1,12
  Płynność szybka 5,9 1,8 0,6 0,54 0,67 0,74 0,56 0,62 0,51
  Stopa zadłużenia 7,0% 21,6% 37,4% 38,69% 39,84% 43,05% 43,47% 41,60% 44,46%
  Wartość rynkowa akcji 0,88 1,35 0,71 0,70 1,70
  Marża brutto ze sprzedaży 25,3% 23,5% 24,5% 20,80% 19,16% 21,10% 14,76% 22,64% 21,85%
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,93% 0,89% 3,08% 0,62% 3,10% 0,61%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 3,15% 1,48% 5,41% 1,10% 1,10%
  Wartość rynkowa akcji (tys. zł) 76 489 185 759 118 012 90 694 116 919 98 343

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.
  * W wyniku konsolidacji tych podmiotów powstała ujemna wartość firmy w kwocie 39,2 mln zł, która podwyższyła wynik finansowy Grupy w tym okresie.
  ** Dane niezaudytowane

 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I-III kwartał 2009 I-III kwartał 2010 I-III kwartał 2011* I-III kwartał 2012 I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2014 I-III kwartał 2015 I-III kwartał 2016 I-III kwartał 2017 I-III kwartał 2018
  Wskaźniki Finansowe
  Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 000 85 487 97 484 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270
  Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,64 0,67 2,38 1,62 1,72 1,82 1,85 1,88 1,97 1,96
  Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,67 0,03 0,06 0,12 0,02 0,06 0,04 0,01
  Cena/zysk (P/E) 228,23 823,50 1,21 24,33 29,83 11,17 52,50 16,70 24,14 78,00
  Płynność bieżąca 11,8 4,0 1,2 1,34 1,36 1,44 1,39 1,19 1,18 1,15
  Płynność szybka 7,5 2,3 0,6 0,62 0,60 0,71 0,72 0,60 0,61 0,66
  Stopa zadłużenia 3,7% 12,6% 32,2% 37,62% 35,92% 42,17% 43,36% 44,50% 43,74% 45,64%
  Wartość rynkowa akcji 1,01 1,05 0,81 0,73 1,79 1,34 1,05 1,02 0,96 0,78
  Marża brutto ze sprzedaży 24,0% 27,2% 19,7% 20,48% 21,64% 23,12% 15,15% 19,23% 22,84% 19,57%
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,23% 2,30% 3,76% 0,68% 1,80% 1,14% 0,47%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 2,02% 0,87%
  Wartość rynkowa akcji (tys. zł) 76 767 195 593 146 422 114 734 111 455 104 899 85 231

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.

 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2011* I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 I półrocze 2016 I półrocze 2017 I półrocze 2018
  Wskaźniki Finansowe
  Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 000 87 000 91 494 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270
  Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,64 0,64 2,61 1,63 1,72 1,83 1,91 1,91 1,97 1,98
  Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,00 -0,01 0,41 0,05 0,07 0,13 0,09 0,09 0,03 0,05
  Cena/zysk (P/E) 376,09 -94,00 1,73 14,40 18,29 8,69 12,00 9,27 37,65 17,20
  Płynność bieżąca 5,2 6,9 1,3 1,30 1,32 1,43 1,49 1,25 1,19 1,14
  Płynność szybka 3,8 5,0 0,6 0,73 0,69 0,80 0,83 0,73 0,63 0,67
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,3% -1,5% 20,2% 1,65% 2,69% 4,03% 2,58% 2,56% 0,94% 1,23%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 0,3% -1,7% 29,6% 2,78% 4,35% 7,07% 4,51% 4,68% 1,67% 2,32%
  Stopa zadłużenia 8,4% 7,8% 31,9% 40,55% 38,09% 42,95% 42,73% 45,39% 43,94% 46,91%
  Wartość rynkowa akcji 0,83 1,02 1,34 0,72 1,28
  Marża brutto ze sprzedaży 27,8% 18,3% 19,6% 22,01% 23,23% 24,87% 18,64% 21,75% 21,61% 21,29%
  Wartość rynkowa akcji 78 674 139 866 123 475 118 012 90 694 135 495 93 972

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.

 • Dane nieaudytowane, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) I kwartał 2009 I kwartał 2010 I kwartał 2011* I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 I kwartał 2016 I kwartał 2017 I kwartał 2018
  Wskaźniki Finansowe
  Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 87 000 85 487 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270 109 270
  Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,66 2,04 1,80 1,61 1,67 1,74 1,85 1,86 1,96 2,00
  Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,00 0,21 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 0,06
  Cena/zysk (P/E) 467,39 7,86 31,62 27,33 41,00 31,50 66,50 26,00 46,26 13,42
  Płynność bieżąca 8,4 1,4 1,3 1,29 1,24 1,43 1,36 1,16 1,19 1,17
  Płynność szybka 6,0 0,9 0,6 0,64 0,64 0,78 0,73 0,65 0,67 0,65
  Stopa zadłużenia 6,5% 29,4% 38,9% 42,07% 43,34% 45,41% 46,82% 47,86% 44,62% 47,00%
  Wartość rynkowa akcji 1,01 1,67 0,82 1,23 1,26
  Marża brutto ze sprzedaży 21,5% 14,8% 23,0% 23,03% 24,63% 20,41% 17,62% 19,97% 22,76% 26,14%
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,94% 1,06% 1,38% 0,64% 1,06% 0,82% 1,52%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 1,62% 1,88% 2,53% 1,20% 2,87%
  Wartość rynkowa akcji (tys. zł) 89 601 134 402 137 680 145 329 107 085 146 422 84 138

  *W 2011 r. powstała Grupa Kapitałowa Lubawa wskład której oprócz Lubawa SA weszły: Miranda Sp. z o.o., Litex Promo Sp. z o.o., Effect-System SA oraz podmioty od nich zależne.