Skip to main content

13/2024
Podpisanie znaczącej umowy w Spółce zależnej


  • Raport bieżący nr: 13/2024
  • Data: 24/06/2024 14:08
  • Podpisanie znaczącej umowy w Spółce zależnej
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 24 czerwca 2024 r. przez Spółkę zależną od Emitenta: "MIRANDA" Sp. z o.o. w Turku [MIRANDA] umowy [Umowa] z WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim [Nabywca] o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

Umowa została zawarta na łączną wartość 21.976.134,30 zł brutto i obejmuje dostawę w latach 2024-2026 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych w Umowie. Harmonogram realizacji oraz pozostałe warunki zawartej umowy zostały zastrzeżone przez Nabywcę, ze względu na związek z dziedzinami obronności i bezpieczeństwa, wobec czego nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości.

Powyższa informacja stanowi aktualizację informacji poufnej przekazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.