Skip to main content

14/2024
Podpisanie istotnej umowy


  • Raport bieżący nr: 14/2024
  • Data: 05/07/2024 13:36
  • Podpisanie istotnej umowy
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał ze Skarbem Państwa, 3. Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie umowę [Umowa] na dostawę w latach 2024-2026 Indywidualnych Ekranów Maskujących o wartości 10.150.236 zł netto z możliwością zamówienia opcjonalnego uruchamianego dla poszczególnych ilości w kolejnych latach, do maksymalnej wysokości 10.150.236 zł netto. Łączna maksymalna wartość Umowy, przy uwzględnieniu zamówień opcjonalnych, może wynieść do wartości 20.300.472 zł netto.

Harmonogram realizacji oraz pozostałe warunki zawartej umowy nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości ze względu na związek z dziedzinami obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR z powodu znaczącej łącznej maksymalnej wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową Lubawa S.A.