Skip to main content

CSR

Kodeks etyki i postępowania w biznesie
Pobierz
Kodeks etyczny dostawców
Pobierz
Polityka antykorupcyjna
Pobierz
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
Pobierz
Polityka ochrony praw człowieka
Pobierz
Polityka różnorodności
Pobierz
Polityka środowiskowa
Pobierz
Polityka zróżnicowanych zakupów
Pobierz

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości

Instrukcja w języku polskim jest w trakcie przygotowania.
Prosimy o cierpliwość.