Skip to main content

Polityka prywatności
Grupy Kapitałowej LUBAWA

Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Wchodząc w relacje handlowe z każdym z podmiotów Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej „Grupa Lubawa”), w tym w szczególności dokonując zakupu lub sprzedaży produktów, korzystając lub świadcząc usługi na rzecz każdego z podmiotów Grupy Lubawa, powierzasz podmiotom wchodzącym w jej skład swoje informacje. Dane te powierzasz także naszym zaufanym partnerom, czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych usług, z którymi współpracujemy, aby zapewnić Tobie usługi na najwyższym poziomie (dalej „Zaufani Partnerzy”). Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Lubawa oraz Zaufanych Partnerów przetwarzających dane osobowe Kontrahentów znajdziesz pkt 10 Polityki Prywatności.

Dane osobowe powierzasz także Grupie Lubawa oraz jej Zaufanym Partnerom odpowiadając na opublikowane przez nas oferty pracy lub współpracy. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Lubawa oraz Zaufanych Partnerów przetwarzających dane osobowe Potencjalnych Pracowników lub Współpracowników znajdziesz pkt 11 Polityki Prywatności.

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy Lubawa oraz nasi Zaufani Partnerzy. Najczęściej ta współpraca ma na celu zapewnienie Tobie najlepszej obsługi przy realizacji usług, złożonych zamówień oraz wykonywaniu różnych badań i działań mających na celu sprawniejsze zarządzanie zasobami i dostosowania ich do Twoich potrzeb. Poniżej znajdziesz wykaz wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oraz naszych Zaufanych Partnerów.

2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami

W związku z tym, że Grupa Lubawa oraz Zaufani Partnerzy działają na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (dalej RODO), w dniu 24.05.2018 r. zawarliśmy Porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi.

Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z nich możesz zwrócić się ze wszelkimi pytaniami.

W ramach zawartego Porozumienia w szczególności uzgodniliśmy, że:

 1. każdy Współadministrator jest odpowiedzialny samodzielnie, w zakresie własnej działalności za:
  1. zbadanie podstaw przetwarzania i legalność danych osobowych pobieranych przez niego i wprowadzonych do Systemów,
  2. poprawność i aktualność wprowadzonych danych osobowych,
  3. udzielenie osobom, których dane pobiera informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO,
 2. każdy z Współadministratorów odpowiedzialny jest za zapewnienie Tobie możliwości realizacji Twoich praw, o których mowa w pkt 6 poniżej. W takim przypadku Współadministrator, do którego skierujesz prośbę, przekaże pozostałym Współadministratorom Twoje żądanie w celu jego realizacji, a następnie udzieli Ci odpowiedzi zgodnie z zasadami i w terminach określonych w art. 12 RODO.
 3. Współadministrator Litex Service sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim dba także o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz ich organizację wewnętrzną zapewniającą najlepszą ochronę, w szczególności odpowiedzialny jest za:
  1. wprowadzenie odpowiednich środków technicznych w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych pozwalających na prawidłowe i bezawaryjne ich funkcjonowanie oraz zabezpieczenie danych osobowych przed zagrożeniami, w tym zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. wprowadzenie metod i środków uwierzytelnienia dostępu do danych osobowych oraz tworzenie kopii zapasowych danych zawartych w bazach,
  3. zarządzanie tymi systemami i uprawnieniami ich użytkowników;
  4. anonimizację danych zapisanych w systemach informatycznych po upływie okresu przechowywania.

3. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach korzystania z usług Grupy Lubawa oraz naszych Zaufanych Partnerów. Są to przede wszystkim dane takie jak: imię i nazwisko, firma i adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres zamieszkania lub do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail. Zakres danych przetwarzanych w usługach może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć wysyłając zapytanie do naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy lub innych czynności może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy lub tych czynności.

4. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wspólnie ustaliliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Będziemy przetwarzać dane osobowe:

 1. prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 2. lepsze dostosowanie ofert dla kontrahentów i klientów,
 3. sprawniejsza obsługa relacji z potencjalnymi oraz obecnymi klientami,
 4. usprawnienie systemów zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. usprawnienie procesów rekrutacji oraz dobór ofert pracy dopasowanych do kompetencji i wymagań stawianym kandydatom na pracę,
 6. wprowadzenia optymalnych rozwiązań systemów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych, w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowanie działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Tobą umowy.

6. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Każdy ze Współadministratorów odpowiedzialny jest za zapewnienie osobom, których Dane Osobowe dotyczą, możliwości realizacji jej praw, tj.:

 1. prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawa do sprostowania, poprawienia swoich danych osobowych;
 3. prawa do usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawa do przenoszenia danych;
 7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub skorzystać z ustanowionego przez nas punktu kontaktowego (dane poniżej).

7. Punkt kontaktowy dla podmiotów danych

Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy pozwalający Tobie na realizowanie swoich praw lub ochronę Danych Osobowych. Punkt kontaktowy prowadzi Litex Service, który przyjmuje zgłoszenia osób, których Dane Osobowe dotyczą, w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Litex Service sp. z o.o., ul. , Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub w formie elektronicznej pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Obowiązki związane z przekazywaniem danych do państwa trzeciego

Współadministratorzy zgodnie oświadczają, że nie będą przekazywać Danych Osobowych do państw trzecich, chyba że decyzję taką podejmą Współadministratorzy, ze względu na szczególne okoliczności. Przekazanie do państw trzecich dokonywane może być wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w art. 44-50 RODO.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Ciebie poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie https://lubawagroup.com, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

10. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Lubawa oraz Zaufanych Partnerów przetwarzających dane osobowe Kontrahentów.

Grupa Kapitałowa Lubawa

Nazwa Dane rejestrowe
1. Litex PROMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000378283
REGON: 02146176200000
NIP: 8971770609
2. LUBAWA Spółka Akcyjna ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000065741
REGON: 51034912700000
NIP: 7440004276
3. EFFECT-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000515460
REGON: 02244962200000
NIP: 6141607374
4. EFFECT-SYSTEM Spółka Akcyjna ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000057371
REGON: 23091107700000
NIP: 6141506762
5. LITEX SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000150851
REGON: 00334076500000
NIP: 6220006775
6. EUROBRANDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000160071
REGON: 89105867600000
NIP: 8831645985
7. MIRANDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek
KRS: 0000135145
REGON: 31108976900000
NIP: 6681712330
8. MS Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000141245
REGON: 311560505
NIP: 6681814527

Zaufani Partnerzy

Nazwa Dane rejestrowe
Litex HoReCa Sp. z o.o.
(dawniej Litex ZPH Stanisław Litwin)
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000993871
REGON: 523280196
NIP: 6222844434
ŚWIAT LNU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nadrzeczna 1/A, 58-400 Kamienna Góra
KRS: 0000037171
REGON: 01732302300000
NIP: 5262566337
TASK SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000476966
REGON: 30252989900000
NIP: 6222783945
LIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Armii Krajowej 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000131493
REGON: 25153123700000
NIP: 6222453001

11. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy Lubawa oraz Zaufanych Partnerów przetwarzających dane osobowe Potencjalnych Pracowników lub Współpracowników.

Grupa Kapitałowa Lubawa

Nazwa Dane rejestrowe
1. Litex PROMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000378283
REGON: 02146176200000
NIP: 8971770609
2. LUBAWA Spółka Akcyjna ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000065741
REGON: 51034912700000
NIP: 7440004276
3. LITEX SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000150851
REGON: 00334076500000
NIP: 6220006775
4. EUROBRANDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000160071
REGON: 89105867600000
NIP: 8831645985

Zaufani Partnerzy

Nazwa Dane rejestrowe
Litex HoReCa Sp. z o.o.
(dawniej Litex ZPH Stanisław Litwin)
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000993871
REGON: 523280196
NIP: 6222844434
TASK SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000476966
REGON: 30252989900000
NIP: 6222783945
LIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Armii Krajowej 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000131493
REGON: 25153123700000
NIP: 6222453001

Pliki Cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/