Skip to main content

7/2024
Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2024 r.


  • Raport bieżący nr: 7/2024
  • Data: 16/05/2024 16:21
  • Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2024 r.
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za I kw. 2024 r., tj. za okres 01.01.2024-31.03.2024.

- Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 100,9 mln zł, wobec 72,3 mln zł w I kw. 2023, co stanowi wzrost o 28,6 mln zł tj. o 39,5% .

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 17,2 mln zł, wobec -1,1 mln zł straty w I kw. 2023 r. co stanowi wzrost o 18,4 mln zł.

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 14,8 mln zł wobec 2,1 mln zł zysku w I kw. 2023 r. co stanowi wzrost o 12,7 mln zł tj. o 590,6% . Wzrost przychodów oraz wyników Grupy Lubawa jest głównie efektem realizacji kontraktów o których Emitent informował w poprzednich okresach, a także istotnie zwiększonej sprzedaży w segmencie tkanin.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.