Skip to main content

Komunikat - Fałszywe wiadomości poczty elektronicznej

Informujemy, że firma LUBAWA S.A. zarejestrowała zgłoszenia od osób, które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa. Wiadomości zatytułowane m.in. „Faktura n 524/922 zawierają podpis np. LUBAWA GROUP z imieniem nazwiskiem np. Mikosz oraz informacje mające skłonić ich odbiorców do dokonania przelewu na wskazany na fakturze numer konta bankowego lub wejść pod wskazany w treści wiadomości link. Wiadomości te mogą posiadać również załączniki, w których znajduje się potencjalnie szkodliwe oprogramowanie. Fałszywe wiadomości można rozpoznać poprzez to, że zawierają one załączniki o rozszerzeniach *exe i *zip. LUBAWA S.A. wysyła wyłącznie e-faktury z plikami *pdf.

Informujemy odbiorców takich wiadomości, że LUBAWA S.A. nie jest ich rzeczywistym nadawcą oraz, że nie zostały one wysłane z serwerów znajdujących się pod kontrolą naszej firmy. Przestrzegamy odbiorców takich wiadomości przed otwieraniem załączników oraz przed dokonywaniem płatności na podstawie tych wiadomości. Dla bezpieczeństwa taką wiadomość należy usunąć bez otwierania załączników oraz odwiedzania strony ukrytej pod linkiem, a na komputerze mieć zainstalowany aktualny program antywirusowy.