Skip to main content

ZWZA LUBAWA S.A. – 01 lipca 2013 r. w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informacje w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2012 r.

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim:

1 lipca 2013 r., godz. 11.00, Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 117.

06/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r.

07/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 1 lipca 2013 r.

09/2013 Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 1 lipca 2013 r. – dot. informacji o porządku obrad


PDF Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz

PDF Wzór pełnomocnictwa Pobierz

PDF Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji LUBAWA SA Pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PDF Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pobierz