Skip to main content

ZWZA LUBAWA S.A. – 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Emitent podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 10 czerwca 2010 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

41/2010 Treść uchwał podjętych na ZWZA.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PDF Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pobierz