• Start
  • FAQ
  • Czy Pan Prezes słyszał o projektach zmian w prawie pozwalających na ogólnodostępną sprzedaż kamizelek kuloodpornych?

Czy Pan Prezes słyszał o projektach zmian w prawie pozwalających na ogólnodostępną sprzedaż kamizelek kuloodpornych?

Tak, słyszałem o pracach związanych z próbą modyfikacji przepisów i przyglądam się im z dużym zainteresowaniem. Obecny przepis dotyczący kamizelek skonstruowany jest w ten sposób, że nie możemy sprzedać kamizelki kuloodpornej osobie fizycznej, z uwagi na to, że jest to wyrób koncesjonowany. Ustawa mówi, że tego typu reglamentacji podlegają wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Jestem ciekawy, jak zostanie zdefiniowana różnica pomiędzy kamizelką policyjną lub wojskową a kamizelką dla osób fizycznych. Obecnie ja i wiele osób o szerszej wiedzy i doświadczeniu w tej branży, nie wiemy gdzie ta granica przebiega, ponieważ ochrona przed pociskiem jest dokładnie taka sama, niezależnie od potencjalnego odbiorcy.

Na pewno będziemy śledzić zmiany w tym zakresie. Oczywiście jeśli taka możliwość powstanie, wejdziemy w ten segment rynku.