• Raport finansowy roczny
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

  Zobacz wiecej
 • Poznaj Grupę Lubawa
  Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy,
  obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki..

  Zobacz wiecej
 • Prezentacje Finansowe

  Zobacz wiecej
 • Ważny komunikat
  Informujemy, że firma LUBAWA S.A. zarejestrowała zgłoszenia od osób,
  które otrzymały wiadomości poczty elektronicznej będące próbą oszustwa.

  Zobacz wiecej
Grupa Lubawa oznaczona Srebrnym Listkiem CSR
Działalność Grupy Lubawa została wyróżniona srebrnym listkiem CSR, przyznawanym przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działalność Grupy Lubawa została wyróżniona srebrnym listki...
Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Lubawa już z koncesją
Rozszerzenie przez MSWiA koncesji na wytwarzanie elementów uzbrojenia, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu nimi, posiadanej przez spółkę Lubawa, oraz objęcie nią nowopowstałego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) stanowi uk...
Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała Szacunkowe wyniki za rok 2020
Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała Szacunkowe wyniki za rok 2020 Wzrost skonsolidowanego zysku netto o ponad 40% – Grupa Lubawa opublikowała Szacunkowe wyniki za rok 2020. - Tak istotna popra...

TWITTER


Wybrane dane finansowe
Film Korporacyjny
Kalendarz inwestora
16:36 2023.06.02
LBW 3.268
-0.06%
Przychody
2009-2020


Grupa Lubawa
Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy,
obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki..

Zobacz