• Start
  • FAQ
  • Nad jakimi innowacyjnymi produktami pracuje obecnie Grupa?

Nad jakimi innowacyjnymi produktami pracuje obecnie Grupa?

Mamy całą serię produktów związanych z ochroną przed wybuchem ładunków improwizowanych, konkretnie przeciw odłamkom i falom nadciśnienia. Obecnie tworzymy w tym zakresie rozwiązanie, którego nie ma na świecie. Pracujemy razem z praktykami i pirotechnikami oraz przy współpracy dwóch instytutów. Produkt jest już po testach poligonowych i przeszedł najśmielsze oczekiwania, zarówno nasze, jak i specjalistów, którzy go widzieli.

Kolejny produkt to szeroko pojęta dekontaminacja masowa i indywidualna, prowadzimy kilka ciekawych projektów z tym związanych. Rozwijamy również nowe systemy zbiorników paliwowych dla jednostek latających, mamy też w perspektywie nowe systemy szpitali polowych. Cały czas rozwijamy systemy pancerzy kompozytowych. Łącznie takich innowacyjnych projektów w Lubawie S.A. jest ponad 20.

Jeżeli chodzi o projekty z udziałem Mirandy to rozwijamy kolejną edycję maskowania, bo wbrew pozorom, tu jeszcze jest dużo do zrobienia. Obecnie pracujemy nad maskowaniem hiperspektralnym - podobnych produktów nie ma jeszcze na świecie. Prowadzimy też projekty związane z „inteligentnymi" tekstyliami.

Również Litex rozwija nowe, ciekawe formy nośników reklamy, jednak szczegółów nie będę jeszcze ujawniał. Myślę, że przyszły rok będzie dla całej Grupy rokiem premier.