• Start
  • FAQ
  • Dlaczego Grupa nie publikuje prognoz?

Dlaczego Grupa nie publikuje prognoz?

Ponieważ jeszcze do tego nie dojrzała. Uważam, że publikacja prognoz jest możliwa, kiedy prowadzona przez nas działalność zostaje ujęta w formę budżetu i strategii, a to ma mieć miejsce w przyszłym roku. Wtedy zastanowimy się nad takim rozwiązaniem.