• Start
 • 2018
 • 06/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2018 r.
 • 06/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2018 r.


  • Raport bieżący nr 06/2018

   Data: 10.05.2018 r. - 16:30

   Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2018 r.


  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I kw. 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-31.03.2018.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 70,1 mln zł, wobec 59,0 mln zł w I kw. 2017, co stanowi wzrost o 11,2 mln zł tj. o 18,9%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 8,6 mln zł, wobec 4,3 mln zł zysku w I kw. 2017 r. co stanowi wzrost o 4,3 mln zł tj. o 102,2%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 6,0 mln zł wobec 3,2 mln zł zysku w I kw. 2017 r. co stanowi wzrost o 2,8 mln zł tj. o 89,6%.
  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 4,8 mln zł, wobec 4,7 mln zł w I kw. 2017, co stanowi wzrost o 0,1 mln zł tj. o 2,9%.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 2,3 mln zł, wobec 1,2 mln zł straty w I kw. 2017 r.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 2,0 mln zł wobec 1,4 mln zł straty w I kw. 2017 r.

  Poprawa wyników skonsolidowanych Grupy Lubawa została uzyskana przede wszystkim dzięki dobrej strukturze sprzedaży w segmencie Tkanin.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.