• Start
 • 2018
 • 12/2018
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
 • 12/2018
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.


  • Raport bieżący nr 12/2018

   Data: 28.06.2018 r. - 17:07

   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.


  Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

  Zarząd LUBAWA S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości informację o uchwałach głosowanych oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A., które odbyło się dnia 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2018 r.