• Start
 • 2018
 • 13/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.
 • 13/2018
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.


  • Raport bieżący nr 13/2018

   Data: 28.06.2018 r. - 17:23

   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.


  Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2017, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki:

  SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED – 30.599.474 głosów stanowiących 73,67 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2017 i 28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

  JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW – 5.500.00 głosów stanowiących 13,24 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2017 i 5,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

  STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 12,92 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2017 i 4,91% głosów w ogólnej liczbie głosów.