• Start
 • 2018
 • 15/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Lubawa za I półrocze 2018 r.
 • 15/2018
  Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Lubawa za I półrocze 2018 r.


  • Raport bieżący nr 15/2018

   Data: 12.09.2018 r. - 15:41

   Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości  szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za I półrocze 2018 r., tj. za okres 01.01.2018-30.06.2018.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 130,7 mln zł wobec 122,0 mln zł w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 8,7 mln zł, tj. o 7,1%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 8,6 mln zł wobec 6,6 mln zł zysku w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 2,0 mln zł, tj. o 30,3%.
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 5,0 mln zł wobec 3,6 mln zł zysku w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 1,4 mln zł, tj. o 38,9%.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 10,8 mln zł wobec 10,3 mln zł w I półroczu 2017 r., co stanowi wzrost o 0,5 mln zł, tj. o 4,9%.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -4,6 mln zł wobec -3,2 mln zł straty w I półroczu 2017 r., co stanowi spadek o -1,4 mln zł.
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła -3,9 mln zł wobec -3,4 mln zł straty w I półroczu 2017 r., co stanowi spadek o -0,5 mln zł.

  Wpływ na wzrost skonsolidowanych przychodów i pozycji wynikowych w analizowanym okresie miała przede wszystkim wyższa rdr sprzedaż w segmencie Tkanin, odnotowana w I kw. roku obrotowego.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównawczego.