• Start
 • 2018
 • 17/2018
  Informacja o otwarciu ofert w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji
 • 17/2018
  Informacja o otwarciu ofert w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji


  • Raport bieżący nr 17/2018

   Data: 09.11.2018 r. - 16:21

   Informacja o otwarciu ofert w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji


  Podstawa prawna:

  w postępowaniu: „Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ramach umowy ramowej”, numer postępowania 274/Cut/18/TJ/PMP dla Komendy Głównej Policji (Zamawiający). Wśród trzech złożonych ofert oferta Emitenta została złożona z najniższą ceną oraz najkrótszym terminem realizacji pierwszej dostawy 1 tys. kompletów kamizelek. Wobec powyższego Zarząd Spółki ocenia, że oferta Emitenta jest najkorzystniejsza.

  W przetargu na zakup 20 tys. kpl. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych cena oferowana przez Emitenta wyniosła 29,4 mln zł brutto, a termin realizacji pierwszej partii to 1 tydzień od dnia podpisania umowy. Realizacja pierwszej dostawy ma nastąpić do końca bieżącego roku. Pełna realizacja zamówienia przewidziana jest przez Zamawiającego najpóźniej do końca 2020 roku.

  Emitent zwraca uwagę, że nie nastąpił jeszcze wybór oferenta, jednak ze względu na wysokie, w ocenie Spółki, prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia postępowania oraz wysoką wartość ofertową, powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1 MAR.

  O wyłonieniu najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego oraz o ostatecznym podpisaniu umowy, w zakresie powyższego postępowania, Emitent poinformuje odrębnymi raportami.