• Start
 • 2019
 • 20/2019
  Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.
 • 20/2019
  Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.


  • Raport bieżący nr 20/2019

   Data: 09.09.2019 r. - 17:48

   Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I półrocze 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-30.06.2019.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 141,8 mln zł wobec 130,7 mln zł w I półroczu 2018, co stanowi wzrost o 11,1 mln zł, tj. o 8,5% rdr.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,0 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o 5,4 mln zł, tj. o 62,8% rdr.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 5,0 mln zł zysku w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost 10,6 mln zł, tj. 212,0% rdr.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 24,8 mln zł wobec 10,8 mln zł w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o 14,0 mln zł, tj. o 129,6% rdr.

  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 0,8 mln zł wobec 4,6 mln zł straty w I półroczu 2018 r., co stanowi wzrost o ok. 5,4 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 4,9 mln zł wobec 3,9 mln zł straty w I półroczu 2018 r. co stanowi wzrost o ok. 8,8 mln zł.

  Poprawa skonsolidowanych przychodów była rezultatem przede wszystkim wyższej sprzedaży w segmencie sprzętu specjalistycznego, w tym dwóch kontraktów z Komendą Główną Policji, o których Emitent informował w raportach bieżących, co wpłynęło również pozytywnie na wyniki finansowe.

  Istotna poprawa wyniku finansowego na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym była również w dużej mierze rezultatem sprzedaży udziałów spółki Isabella PL, o której Emitent informował w maju br. Na poprawę wyników finansowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęła również poprawa rentowności w segmencie materiałów reklamowych.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.