• Start
 • 2019
 • 21/2019
  Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2019 r.
 • 21/2019
  Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2019 r.


  • Raport bieżący nr 21/2019

   Data: 13.11.2019 r. - 19:18

   Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2019 r.


  Podstawa prawna:

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości  szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta, za I-III kw. 2019 r., tj. za okres 01.01.2019-30.09.2019.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód ze sprzedaży wyniósł 181,9 mln zł, wobec 172,4 mln zł w I-III kw. 2018, co stanowi wzrost o 9,5 mln zł tj. o 5,5% .
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 14,3 mln zł, wobec 5,7 mln zł zysku w I-III kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 8,6 mln zł tj. o 150,9% .
  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 15,9 mln zł wobec 1,9 mln zł zysku w I-III kw. 2018 r. co stanowi wzrost o 14,0 mln zł tj. o 736,8% .
  - Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 27,6 mln zł, wobec 17,3 mln zł w I-III kw. 2018, co stanowi wzrost o 10,3 mln zł tj. o 59,5% .
  - Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła -1,9 mln zł, wobec -7,3 mln zł straty w I-III kw. 2018 r. co stanowi poprawę o 5,4 mln zł.
  - Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 2,6 mln zł wobec -5,8 mln zł straty w I-III kw. 2018 r. co stanowi poprawę o 8,4 mln zł.

  Poprawa skonsolidowanych i jednostkowych przychodów i wyników była rezultatem przede wszystkim dobrych wyników pierwszego półrocza, na które złożyły się wyższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, sprzedaż udziałów spółki Isabella PL, oraz poprawa rentowności w segmencie materiałów reklamowych.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie kwartalnym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane szczególnie w zakresie skonsolidowanego wyniku netto na sprzedaży oraz wartości jednostkowych osiągniętych przez Emitenta.