• Start
 • 2020
 • 27/2020
  Szacunkowe wyniki za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
 • 27/2020
  Szacunkowe wyniki za pierwsze trzy kwartały 2020 r.


  • Raport bieżący nr 27/2020

   Data: 10.11.2020 r. - 19:58

   Szacunkowe wyniki za pierwsze trzy kwartały 2020 r.


  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. oraz Emitenta za pierwsze trzy kwartały 2020 r., tj. za okres 01.01.2020 – 30.09.2020 r.

  - Skonsolidowany szacunkowy przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 186,8 mln zł wobec 181,9 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 4,9 mln zł ,tj. o 3%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 36,3 mln zł wobec 14,3 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 22,0 mln zł, tj. o 154%.

  - Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 29,3 mln zł wobec 15,8 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 13,5 mln zł, tj. o 86%.

  - Jednostkowy szacunkowy przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 17,9 mln zł wobec 27,6 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 9,7 mln zł, tj. o 35%.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto na sprzedaży wyniósł -1,3 mln zł wobec -1,9 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi wzrost o 0,6 mln zł.

  - Jednostkowy szacunkowy wynik netto wyniósł -0,1 mln zł wobec 2,6 mln zł w analogicznym okresie w roku poprzednim, co stanowi spadek o 2,7 mln zł.

  Wzrost skonsolidowanych przychodów jest przede wszystkim rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie tkanin. Na poprawę pozycji wynikowych na poziomie skonsolidowanym wpłynęła wyższa sprzedaż oraz korzystniejsza jej struktura w segmencie tkanin, kontynuacja prac nad efektywnością kosztową, a także wpływ programów pomocowych związanych z COVID 19.

  Wpływ na spadek jednostkowych przychodów miała niższa sprzedaż w segmencie sprzętu specjalistycznego, wynikająca z mniejszej liczby postępowań przetargowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek sprzedaży oraz wystąpienie w 2019 jednorazowej transakcji w postaci sprzedaży udziałów Isabelli Sp. z o.o. wpłynęło na pogorszenie pozycji wynikowych na poziomie jednostkowym.

  Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.